Regler

For uten om normal folkeskikk har vi et par regler som alle deltagere må følge. Her har vi listet opp alle.

Aldersgrense

Det er ingen nedre aldersgrense på våre LAN, men deltagere under 13 år trenger underskrevet samtykkeskjema av forelder/foresatt. Samtykkeskjema finner under "RELATERT".

Deltagelse på LAN

Som deltaker og eller foresatt er dere pliktige til å sette dere inn i og godkjenne regelverket til DSVL GAMING. Ved kjøp av billett til våre arrangementer er partene enige i regelverket som er satt. DSVL står ikke ansvarlig for deltagere med mindre særskilte behov er avtalt på forhånd. Foresatte er hjertelig velkommen til å besøke deltagere under LANet dersom ønskelig.

Nødstilfelle

Ved nødstilfelle kontakter vi nærmeste foresatte for aktuelle deltagere. Merk at nødkontakt som er skrevet i Geekevents(billettsystemet) blir forsøkt å kontaktet først. Vi tar ikke hensyn til hvilken tid på døgnet som foresatte blir forsøkt kontaktet i nødstilfeller.

Plasser

Normale plasser er 90x60 cm store, mens V.I.P plasser er 180x60 cm. Alle plassene er oppmerkede. Man må reservere plasser til våre LAN ved å bruke hallkartet hvor vi selger billetter(Geekevents)

Soving

Av sikkerhetsmessige årsaker skal soving skje på anvist område. Ta kontakt med Info:desk om du er usikker på hvor det er. Det er forbudt å slå opp madrass/liggeunderlag i gangene mellom radene. Å sove på plassen sin er lov så lenge det ikke er under bordet. I soveområde er bråk og støy strengt forbudt. Har du ikke planer om å legge deg eller slå opp sove utstyret er det ikke noe poeng i å befinne seg der

Inngang

Vi benytter kun hovedinngangen på siden av bygget. Luftport og nødutganger skal IKKE benyttes som inngang. Gjentatte brudd på dette fører til skriftlig advarsel og eller utkastelse. Dette gjelder også crew.

Respekter crew

Lytt til crew når de har noe å si. Mobbing eller trakassering av crew er like forbudt som å mobbe deltakere. Vi har taushetsplikt, ta kontakt med DSVL styret om du føler deg krenket av en i vårt crew.

Gjenglemt

Vi tar vare på gjenglemt utstyr inntil 3 uker etter dagen vårt siste arrangement sluttet. Vi legger ut bilder av gjenstander vi finner på Facebook og nettsiden vår. Finner du noe som er ditt må du ta kontakt snarest. Vi tar oss retten til å kaste ting som ikke blir hentet før fristen.

Adgangsbånd

Adgangsbånd er ditt adgangsbevis og blir delt ut ved innsjekk. Har du mistet eller ødelagt ditt bånd må du kontakte Info:desk for nytt. Bånd skal alltid vises frem når du går inn i lokalet. Vi oppfordrer deltagere til å vise bånd uoppfordret når du går inn i lokalet. Vi benytter oss av ulike bånd for hvert arrangement, ved bytte til nytt bånd må det vises legitimasjon.

Rusmidler

Konsumering eller besittelse av rusmidler er strengt forbudt på våre LAN. Brudd på dette kan medføre utkastelse og eventuelt politianmeldelse. Vi tar oss retten til å kontakte forelder/foresatt om personen(e) er under 18 år. All alkoholholdig drikke er strengt forbudt på arrangementet, inkludert på parkeringsområdet. Alt av alkohol vil bli beslaglagt og tømt ut. Tydelige berusede personer vil ikke slippes inn på arrangementet. Personer som blir funnet beruset vil bli kastet ut av arrangementet uten refusjon av billettutgifter. Ved mistanke om rus tar vi oss retten til å benytte promillemåler.

Røyking

Røyking/vaping er strengt forbudt innendørs og utenfor inngangspartiet til hallen. Dette skal kun skje på anviste plasser eller om deltagere går bort fra tomten. E-sigaretter, både med og uten nikotin, er siden 2017 omfattet av røykeloven slik at de blir forbudt å bruke alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Refusjon av billett

Vi refunderer dessverre ikke billetter.

Høyttalere

Høyttallere er ikke lov på DSVL. Dette fordi vi ikke vil at alle skal kunne overdøve hverandre. Musikk vil bli spilt fra DSVL sin PA som er på lokalet.

Utstyr

Billetten inkluderer en port i nettverks-switchen (Internett/LAN), og en kontakt i strømnettet vårt.

Avsperret område

Å oppholde seg på avsperret område er forbudt, respekter anvisninger som “crew only”

Deltagelse i turneringer

Alle som skal delta i turneringer på våre LAN må være tilstede på arrangementet. Lagleder må bekrefte at alle som skal delta er til stede under en turnering. Alle som skal delta i turneringer må ha billett til lanet, dette gjelder også crew.

Generelle turneringsregler

Regler for spesifikke spill finnes under “regler” på siden til hvert arrangement. Kontakt oss på nett eller i Info:desk under LAN for spørsmål. Juksing i turneringer og konkurranser er strengt forbudt. Ved mistanke om juks i en turnering vil deltager(ene) diskvalifiseres og premien vil bli inndratt. Juksing i turnering med pengepremier vil føre til utkastelse, vi tar oss retten til å rapportere lagnavn og spillere til gamer.no og andre LAN.

Nettverk

Ved å benytte vårt nettverk godtar du at vi kan spore opp deltagere dersom det blir brukt til hærverk. Vær forsiktig med våre switcher, gi beskjed dersom noe skulle gå i stykker. Det er ikke lov til å koble opp annet nettverksutstyr på våre switcher(trådløs router, egen switch). Vær forsiktig når du kobler til/fra nettverkskabler og pass på at du kun trekker i din egen. Ulovlig bruk av vårt nettverk(spredning av skadevare, hacking, etc.) og vi kan stenge din maskin ut av vårt nettverk.

Tyveri

Vennligst ikke legg penger, kamera, mobiltelefoner, eksterne disker eller andre verdigjenstander synlig. DSVL får sjeldent inn rapporter om tyveri, men vi ser at mange legger igjen eiendeler uten tilsyn. Hvis du er alene med utstyret ditt, bli kjent med de som sitter rundt deg slik at dere kan hjelpe hverandre med å passe på tingene når noen av dere ikke er tilstede. Skriv ned serienummere, slik at vi kan identifisere eiendelen din hvis vi skulle få den inn. Kontakt Sikkerhet hvis noe er stjålet, eller Info hvis du mister noe. Om du finner noe som ikke er ditt, lever dette til Info. Alt av tyveri burde anmeldes.

Andres eiendeler

Respekter andre sine eiendeler. Ikke rør det som ikke er ditt om ikke eieren har gitt tillatelse. Skal du koble opp/ned utstyret ditt er det viktig at du ikke trekker i andre sine strøm/internett kabler

Parkering

DSVL har dessverre ingen egen parkering for deltakere under lanet. Det finnes betalt parkering i nærheten og gratis parkeringer litt lenger unna. Parkering skjer på eget ansvar.

Medbrakt

Har du handlet i butikken? Vi tar oss retten til å inspisere hva du har med deg.

Relatert